Ersamus Plus

Erasmus + (Plus) Nedir?

Yazan : Ali ŞAHİN
Desiderius Erasmus

Desiderius Erasmus

Erasmus + (Plus) Nedir?
Erasmus Plus, Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor konularında tanıtılan yeni Avrupa Birliği programıdır.
Erasmus plus 1 ocak 2014 itibariyle başlayacak olan ve Avrupa komisyonu tarafından eğitim, gençlik ve
spor alanlarında yürütülen mevcut hibe programları yerine uygulanacak olan yeni bir programdır. Bu
program, Hayat Boyu Öğrenme, Gençlik Programları, Jean Monnet ve Erasmus gibi uluslararası programları
da kapsamaktadır.
Avrupa Komisyonu, Erasmus plus ile eğitim,öğretim, gençlik ve spor programlarını desteklemek ile beraber
Yüksek Eğitim, Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme, okul programlarını ve gençlik aktivitelerini
desteklemeyi amaçlamaktadır.
Erasmus+ ile kişilerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasında eğitim ve öğretimin önemli olduğuna bir kez
daha vurgu yapılıyor.
Eğitim ve Öğretim Hibe Programları için Yeni Bir Yaklaşım
Erasmus plus daha çok kesime ulaşmak ve daha çok kimsenin bu programdan faydalanmasını sağlamak
amacıyla daha önceki Avrupa Birliği Programının yeniden yapılandırılması sonucu oluştu. Birbirinden farklı
hibe programları bir çatı ve program altında birleştirilerek yeni hibe programının daha etkin yürütülmesi ve
daha çok kimse tarafından istifade edilmesi amaçlanmaktadır.
Erasmus plus beş eylem planı çerçevesinde oluşturulan entegre bir programdır. Eylem 1, Eylem 2, Eylem 3,
Jean Monnet Etkinlikleri ve Spor. Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Eylem Planları çerçevesinde fonlanan
bazı etkinlikler böylece kaldırılmış oldu.
Erasmus Plus 2014 -2020 yılları arasında uygulanmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından uygulanacak
olan ve ülkelerin ulusal ajansları tarafından yürütülecek olan bir program olarak mevcut programların
etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla
uygulamaya geçecektir.
BÜTÇE
Avrupa Komisyonu, Erasmus Plus programı için 2014- 2020 yılları arasında yapılacak olan etkinlikleri
desteklemek üzere 14.7 milyar Euro bütçe ayırdı.
Erasmus+ programının hedef kitleleri;

 • Yükseköğretim alanında; yükseköğretim kurumlarıyla birlikte üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,
 • Mesleki eğitim alanında; mesleki eğitim veren kurumlar ve kuruluşlarla idareci, öğretmen ve  öğrencileri, işe yeni başlayanlar, işverenler, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,
 • Okul eğitimi alanında; okulların idareci, öğretmen ve öğrencileri ile çalışanları,
 •  Yetişkin eğitimi alanında; bu alanda faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlarla birlikte öğreniciler,eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,
 • Gençlik alanında ise bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla birlikte bunları üye ve çalışanları, 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları.

Hangi Ülkeler Program Ülkesidir?
Erasmus+ programından yararlanacak ülkeler:
AB üyesi ülkeler
AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye)
Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan,
Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün,
Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)
Erasmus ismi nereden geliyor?
Peki hiç merak ettiniz mi Erasmus kimdir, nedir? Daha doğrusu öğrenci değişim programına
Erasmus’un ismi neden verilmiş?
1465 yılında Rotterdam kentinde dünyaya gelen Desiderius Erasmus, bugünkü lise düzeyinde aldığı eğitimin
ardından Augustin Tarikatına katıldı ve rahip oldu.
Ancak geleneksel rahiplerden kendisini sıyırarak bilim üzerinde yoğunlaştı. Paris Üniversitesi’nde eğitim
hayatına devam eden Erasmus, 1499 yılında gittiği İngiltere’de dönemin aydınlarıyla temaslarda bulundu,
ufkunu genişletti.
Erasmus Hümanist düşüncenin öncülerinden kabul edilir. Erasmus ırk, ulus ve sınıf ayrımı olmayan bir
Avrupa hayal ediyordu. Ayrılıklar ortadan kalkınca, her türlü anlaşmazlık ve savaş sona erecekti. Avrupa
kültürünün ortak bir sanat ve bilim çatısında birleşmesi fikrini savundu. Ona göre kendisini Hümanist bir
anlayışla, sanat ve bilimle terbiye eden insan evrenseldir, hiç bir anlaşmazlıkta, çatışmada savaştan yana
olmaz.
Hümanist düşüncenin öncüsü, Rönesansı şekillendiren felsefecilerden birisi olmasının yanı sıra bir taraftan
ortak bir kültür çatısı altında buluşmuş bir Avrupa fikrinin, Avrupa Birliği’nin çekirdeğini oluşturması, diğer
yandan farklı ülkelerde öğrenci ve öğretmen olarak bulunmuş olması, Avrupa öğrenci değişim programına
onun isminin verilmesini sağlamıştır.
Erasmus’un en önemli eseri “Morias enkomion seu laus stultitiae”
yani “Deliliğe övgü” adlı eseridir. Bu eserinde gerçek bilgeliğin
delilik olduğunu savunurken, kendini bilge sanmanın gerçek delilik
olduğunu ifade eder. Aslında eser, özünde bağnazlığa karşı yazılırken
kiliseye ve kilise mensuplarına da eleştiriler yöneltir.
Erasmus’un eserlerinde geçen ifadeler bir çok yerde karşınıza çıkar.
Eminim aşağıdaki sözleri okuyunca daha önce bir yerlerde
okuduğunuzu veya birilerinden duyduğunuzu anımsayacaksınız.
İşte o sözler:

 • Talih, cesaretli ve atılganlara güler yüz gösterir.
 • İnsanın her şeyi iyi tanımasını engelleyen iki şey vardır: Biri ruhunun önüne perde çeken utanma, öteki de kendisine tehlikeyi gösterip büyük işlemlere girişmekten yüz çevirten korku.
 • Konuşmaların büyük kısmı nasıl yalan söyleneceğini bilmekten oluşacaktır.
 • Gizlenmiş yetenek şöhret getirmez.
 •  Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur. (Minority Report filminde kör uyuşturucu satıcısı bu sözleri tekrarlar)
 •  Lieve God -Bağışla Tanrım- (Hayata gözlerini yummadan önce söylediği son sözleri)

Erasmus + ile ilgili olarak Türkiye Ulusal Ajansı‘nın sitesinden başvurular ile ilgili bilgi
alabilirsiniz.

Yazar Hakkında

Ali ŞAHİN

Merhaba,
Şuan itibari ile Milli Eğitim Bakanlığın'da sınıf öğretmeni olarak çalışmaktayım.Web sitemi baştan yeniden oluşturuyorum.Egitoloji.com da zamanla bütün kategorilerde ilgi çekici bilgiler ve dosyalar bulunacaktır.Sizlerinde katkısını bekliyor güzel bulduğunuz yazı ve dosyaları email adresimize göndermenizi bekliyoruz..

Yorum yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.