Türküler

Ma’deni Aşka Emin Oldum

Ma’deni Aşka Emin Oldum

Ma’deni aşka emin oldum sığındım hazrete
Malik oldum cevher-i asl-ı veliyyinni’mete

Al sualine cevabım bil veliyyinni’metim
Hayder-i Kerrar ki sahiptir müebbet şöhrete

Taht-ı arşta devredip ervah-ı Mevlana gibi
Sabit oldu bendelik yazıldı ismim huccete

Hakimim dil oldu ağzım mahkeme davam dua
Düştü kavli seyyidü’l-ahkam-ı Sulh-u himmete

Nafizü-l-ahkam hükmünden döner hakim değil
Dinle da’vamı mutabıktır Kitab u sünnete

Düş tevekkül babına yalvar Mucibü’d-da’vete
Git gide her işin başı dayanır hikmete

***

Padişahlık olmaya niklikle nam almak gibi
Olmaya niklik adudan intikam almak gibi

Şah-ı İskender giderken zulmete aldığı mum
Şeb çerağ-ı Hızr’a nisbet muma çam olmak gibi

Terk-i azm-i din eden zalim Yezid’e yok murad
Subh-ı iman-ı bekaya küfr-i şam olmak gibi

Düş tevekkül babına yalvar mücibü’d-davete
Başını aç hazır ol tac-ı hüma-yı devlete

***

Dost gibi düşman ilacından sağalmış yare bul
İlde tel kırmaz tarak vardır sakalın tare bul

Zor gönülden düşme gökten düşmeden ben bilirim
Kalb-i sultandan düşen kul parçasından pare bul

Ru-beru parlar güler zağlı kılıç elmas gibi
Adl’için kından çıkarılmış kılıçta kare bul

Kıl kadar nan ü nemek hakkın gözetmezsen eğer
Merd isen düş kendi başın derdine bir çare bul

Gözden ağlar düşman özden ağlamaz dost mevtine
Eğri özde bulmadım ben doğru sözlü are bul

Düş tevettül babına yalvar mücibü’d-da’vete
Gitgide her bir işin başı dayanır hikmete

***

Kul eder mizan hülyasında Kaf dağı dirhem
Gelse elden binde bir dilden gelen söz la-cerem

Gözlerimsin sen benim derse severken kes ümit
Umma kendin görmeyip gayri gören gözden kerem

Derd-i aşk büktü belim bu derdimi nidem eğer
Çeşm-i insaf ile bakmazsa veliyyi muhterem

Düş tevekkül babına yalvar mücibü’d-davete
Gitgide her bir işin başı dayanır hikmete

Yazar Hakkında

Ali ŞAHİN

Merhaba,
Şuan itibari ile Milli Eğitim Bakanlığın'da sınıf öğretmeni olarak çalışmaktayım.Web sitemi baştan yeniden oluşturuyorum.Egitoloji.com da zamanla bütün kategorilerde ilgi çekici bilgiler ve dosyalar bulunacaktır.Sizlerinde katkısını bekliyor güzel bulduğunuz yazı ve dosyaları email adresimize göndermenizi bekliyoruz..

Yorum yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.